Xingke Apartment

Reservation

Change dates
Please set Check-in and Check-out first.
Xingke International Apartment Guangzhou(Yuexiu Shiguang)
Tel: +86-20-36660713
Add.: No.16-34, Dongshajiao Road, Yuexiu District, Yue Xiu